Блог

Тръжна процедура по Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

05.05.2023 г.

„Фитофарма” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на производствена линия за меки капсули.

 

Крайният срок за получаване на оферти е 12.05.2023 г. 

 

Пълният пакет документи за участие в процедурата може да бъде изтеглен от тук:

Документация за участие в процедурата (линк)