Общи условия

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "ФИТОФАРМА" ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.ОБЩИ УСЛОВИЯ

"ФИТОФАРМА" ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 820137427 и адрес за кореспонденция: с. Орешак-5630, обл.Ловеч, ул. Стара планина № 123.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч., Закон за защита на потребителите и Закон за защита на личните данни.

"ФИТОФАРМА" ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "ФИТОФАРМА" ЕООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса на дружеството на тел. 06952/2292.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

"ФИТОФАРМА" ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

"ФИТОФАРМА" ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание, въпреки това "ФИТОФАРМА" ВООД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или пробив на сайта от трети лица, злоупотребяващи с информацията на сайта без знанието на "ФИТОФАРМА" ЕООД за това.


Авторски права

Изложеният материал в сайта на "ФИТОФАРМА" ЕООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на "ФИТОФАРМА" ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. "ФИТОФАРМА" ЕООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.


ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин на "ФИТОФАРМА" ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на продукти и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 06952/2292 или на електронна поща info@phytopharma.eu.

Поръчаните продукти могат да бъдат доставени в срок до 14 работни дни. Ако поръчаните продукти не могат да бъдат доставени, “ФИТОФАРМА” ЕООД ще се свърже с потребителя и ще му предостави информация относно замяната на поръчаните продукти или възможностите за връщане на заплатената от Потребителя цена.

      Доставката на поръчаните продукти се организира от “ФИТОФАРМА” ЕООД чрез избран от търговеца куриер. Търговецът изпраща продуктите на адреса, посочен от потребителя.


      Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

    Липса на наличност на поръчаната стока;
    Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.


      ”ФИТОФАРМА” ЕООД не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите. При ненавременна доставката “ФИТОФАРМА” ЕООД не дължи неустойка на потребителя.
Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в български левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.

Цената на доставката е: 5.00 лв

Обявената цена за доставка е валидна само за доставки с куриерска фирма Speedy на територията на България.

"ФИТОФАРМА" ЕООД не изпълнява поръчки извън територията на България.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, “ФИТОФАРМА" ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.


Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на info@phytopharma.eu.

Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока от поръчката. б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част от поръчката;

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките, които задължително трябва да са с ненарушена цялост на опаковката и запазен добър търговски вид  обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, считано от датата на получаване на стоката. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.

В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни недвусмислено изявление за отказ от договора, което може да изпрати на info@phytopharma.eu.

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана.

При неизпълнение на тези условия, "ФИТОФАРМА" ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, “ФИТОФАРМА" ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез наложен платеж. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока остават за негова сметка.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

- доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


Разглеждане на жалби

На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.

Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.