Блог

„Фитофарма” ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

04.05.2023 г.

На 10.04.2023 г. „Фитофарма” ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

По проекта ще бъде закупена nова производствена линия за меки капсули (растителни и желатинови), снабдена със съвременно компютърно управление, датчици и сензори, които да обезпечат висококапацитетна и прецизна работа при оптимален разход на материални и енергийни ресурси.

Подобреният чрез новото оборудване ключов производствен процес - по подготовка на меки желатинови капсули, ще има за резултат по-стабилно и висококапацитетно производство и крайна продукция, която гарантирано отговаря на нормативните изисквания и най-високите критерии за качество, дори и при използване на изцяло растителни материали. Новата линия ще допринесе също така за по-висока ефективност и редуциране на количеството суровини, които се използват в производството, както и до по-ниски разходи за труд, тъй като няма да се налага използване на оператори с много специфични познания за обслужване.

Общият бюджет на проекта е 700 000 лв., от които финансирането от ЕС по МВУ е 350 000 лв., а националното съфинансиране 0 лв.

Предвижда се проектните дейности да се реализират до 10.04.2024 г.