Блог

05.05.2023 г.
Тръжна процедура по Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

„Фитофарма” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на производствена линия за меки капсули.

 

Крайният срок за получаване на оферти е 12.05.2023 г. 

 

Пълният пакет документи за участие в процедурата може да бъде изтеглен от тук:

 

Документация за участие в процедурата (линк)

Прочети повече
04.05.2023 г.
„Фитофарма” ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

На 10.04.2023 г. „Фитофарма” ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU по Национален план за възстановяване и устойчивост, договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1196-C01.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността и създаване на условия за устойчиво развитие на „Фитофарма" ЕООД като производител на висококачествени витамини и добавки, притежаващ стабилни пазарни позиции в национален и международен мащаб.

Специфичните цели на проекта са:

- Да се се създаде необходимият капацитет на дружеството за ефективно производство на меки капсули от растителен и животински желиращ агент;

- Да се обезпечи прецизността, бързината и качеството на работа в съответствие с утвърдените стандарти и най-добри практики;

- Да се оптимизира разходната структура на производството, което да позволи гъвкава ценова политика и по-високи нетни приходи.

За да бъдат постигнати гореизброените цели, в рамките на проекта ще бъде доставено и пуснато в експлоатация високотехнологично оборудване със съвременно PLC управление и функционалности, което ще има цялостен таргетиран ефект върху производствената дейност на "Фитофарма" ЕООД, тъй като чрез него ще се отговори на нуждите на предприятието от повишаване ефективността, съкращаване на разходите и обезпечаване на необходимата по-висока производителност за редица основни продукти.

По проекта ще бъде закупена нова производствена линия за меки капсули (растителни и желатинови), снабдена със съвременно компютърно управление, датчици и сензори, които да обезпечат висококапацитетна и прецизна работа при оптимален разход на материални и енергийни ресурси.

Дейността за закупуване на оборудване ще бъде изпълнена чрез външно възлагане при спазване на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели съгласно ПМС 80/09.05.2022, изискванията на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, както и всякакви други инструкции и указания, предоставени от СНД на ПИТ. 

Предвижда се дейността да бъде реализирана чрез следните етапи: 

1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец), в т.ч.: 

- Подготовка и съгласуване на документация за провеждане на процедура (1-ви до 2-ри месец) 

- Публикуване на публичната покана и набиране на предложения (2-ри месец) 

- Оценка на получените предложения (2-ри до 3-ти месец) 

2. Сключване на договор за доставка с избрания изпълнител (от 4-ти месец) 

3. Доставка на новото оборудване (5-ти до 11-ти месец) 

4. Инсталиране и пускане в действие. Подписване на приемо-предавателен протокол (11-ти до 12-ти месец)

Подобреният чрез новото оборудване ключов производствен процес - по подготовка на меки желатинови капсули, ще има за резултат по-стабилно и висококапацитетно производство и крайна продукция, която гарантирано отговаря на нормативните изисквания и най-високите критерии за качество, дори и при използване на изцяло растителни материали. Новата линия ще допринесе също така за по-висока ефективност и редуциране на количеството суровини, които се използват в производството, както и до по-ниски разходи за труд, тъй като няма да се налага използване на оператори с много специфични познания за обслужване.

Общият бюджет на проекта е 700 000 лв., от които финансирането от ЕС по МВУ е 350 000 лв., а националното съфинансиране 0 лв.

Предвижда се проектните дейности да се реализират до 10.04.2024 г.

Прочети повече
Тръжна процедура по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
06.04.2020 г.
Тръжна процедура по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

„Фитофарма” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Производствена линия за меки капсули от растителен и животински желатин.

Прочети повече
Спечелен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
03.02.2020 г.
Спечелен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
„Фитофарма” ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0618-C01 Дейности за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "Фитофарма" ЕООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Прочети повече
#КрасиваКоса
20.02.2019 г.
#КрасиваКоса
С лекота и голямо желание изпратихме суровите зимни студове, но споменът от гостуването им все още личи. Най-видими са следите по косата, която стоически издържа своенравната зима и сега има нужда от дълбоко възстановяване и нежна грижа.
Прочети повече
7 природни средства за борба с пролетната алергия!
04.02.2019 г.
7 природни средства за борба с пролетната алергия!
Благодарение на промените в климата, всеки сезон на алергии е най-лошият сезон. По-високите нива на въглероден диоксид в атмосферата водят до произвеждането на по-мощен и алергичен прашец, в същото време по-високите температури водят до по-дълги алергийни сезони. Това със сигурност е добър знак за птиците и цъфтежа на черешите, но ако страдате от пролетните алергии ще ви направи нещастни. Добрата новина е, че физическо облекчение на алергията е на една ръка разстояние.
Прочети повече
Витамин D и зимната умора
06.01.2019 г.
Витамин D и зимната умора
Зимна умора е състояние, при което хората изпитват потиснатост през същия сезон всяка година. Има много различни мнения, но въпреки това общото мнение е, че зимната умора се дължи, частично, на чувствителност към светлината, биохимични реакции в мозъка, и дефицит на Витамин D.
Прочети повече
5 съветa за силна имунна система през зимата
10.12.2018 г.
5 съветa за силна имунна система през зимата
Знаем, че имунната система играе роля в отблъскването на инфекциозни заболявания, но много от вас може да не знаят колко важен съюзник наистина е при защита от чужди нашественици, като бактерии, паразити, гъбички, вируси и други патогенни микроби.
Прочети повече
Какво е Витамин Е?
05.12.2018 г.
Какво е Витамин Е?
Витамин Е е общото наименование на "токоферол" и е наличен в четири различни форми. Това е мастноразтворим антиоксидант, който може да се получи само като хранителна добавка. Най-широко известни ползи за здравето на витамин Е са защита срещу токсини, като замърсяването на въздуха, предменструален синдром, очни заболявания като катаракта, неврологични заболявания и диабет.
Прочети повече